جمعه 1 تير 1397 - 07 شوال 1439
جستجو :
  اعضای هیئت علمی مرکز
اطلاعات اعضای هیئت موسس و اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات بیماریهای بافت همبند 
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی عنوان شغل فعلی درجه علمی عنوان پست سازمانی نوع فعالیت در مرکز ایمیل
1 دکتر علیرضا خبازی فوق تخصص روماتولوژی هیئت علمی دانشیار رئیس مرکز ـ عضو موسس مرکز  تمام وقت dr_khabbazi@yahoo.com
2 دکتر سوسن کلاهی فوق تخصص روماتولوژی هیئت علمی استاد عضو موسس مرکز تمام وقت susan.kolahi@gmail.com
3 دکتر نادره رشتچی زاده دکترای تخصصی بیوشیمی هیئت علمی استاد عضو موسس مرکز تمام وقت rashtchizadeh@rocketmail.com
4 دکتر ابراهیم سخی نیا دکترای تخصصی ژنتیک هیئت علمی دانشیار عضو موسس مرکز نیمه وقت esakhinia@yahoo.co.uk
5 دکتر حمید نوشاد  فوق تخصص کلیه هیئت علمی استاد عضو موسس مرکز نیمه وقت hamidnoshad1@yahoo.com
6 دکتر مهرزاد حاجعلیلو فوق تخصص روماتولوژی هیئت علمی دانشیار عضو مرکز  تمام وقت hajialilo@gmail.com
7 دکتر محمدرضا نخجوانی فوق تخصص روماتولوژی هیئت علمی استادیار عضو مرکز  تمام وقت drmrjn@yahoo.com
8 دکتر آیدا مالک مهدوی دکترای تخصصی علوم تغذیه هیئت علمی استادیار عضو مرکز  تمام وقت aidamalek@gmail.com
9 دکتر زهره بابالو دکترای تخصصی ایمونولوژی هیئت علمی دانشیار عضو مرکز  نیمه وقت zbabaloo@tbzmed.ac.ir
10 دکتر علی اصغر ابراهیمی فوق تخصص روماتولوژی هیئت علمی دانشیار عضو مرکز نیمه وقت aliaebrahimi@yahoo.com
11 دکتر طلا پورلک متخصص پاتولوژی هیئت علمی دانشیار عضو مرکز نیمه وقت Dr.Pourlaktala@yahoo.com
12 دکتر پرهام معروفی متخصص جراحی استخوان و مفاصل ـ ارتوپدی هیئت علمی استادیار عضو مرکز نیمه وقت dr.parhammaroufi@yahoo.com
13 دکتر آیدین دهقان زاده دکترای حرفه ای غیر هیئت علمی   عضو مرکز نیمه وقت  
14  دکتر اعظم صفری دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی

هیئت علمی

استادیار عضو مرکز تمام وقت safarya@tbzmed.ac.ir
               
1 رقیه جباری بیرامی کارشناس پژوهشی مرکز          
نوشته شده توسط   الناز خوش زبان