جمعه 1 تير 1397 - 07 شوال 1439
جستجو :
  معرفی ریاست مرکز

دکتر علیرضا خبازی
فوق تخصص روماتولوژی
هیئت علمی
دانشیار
رئیس مرکز ـ عضو موسس مرکزdr_khabbazi@yahoo.com
نوشته شده توسط   الناز خوش زبان