جمعه 31 شهريور 1396 - 01 محرم 1439
جستجو :
  اعضای هیئت علمی مرکز
اطلاعات اعضای هیئت موسس و اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات بیماریهای بافت همبند 
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی عنوان شغل فعلی درجه علمی عنوان پست سازمانی نوع فعالیت در مرکز ایمیل
1 دکتر علیرضا خبازی فوق تخصص روماتولوژی هیئت علمی دانشیار رئیس مرکز ـ عضو موسس مرکز  تمام وقت dr_khabbazi@yahoo.com
2 دکتر سوسن کلاهی فوق تخصص روماتولوژی هیئت علمی استاد عضو موسس مرکز تمام وقت susan.kolahi@gmail.com
3 دکتر نادره رشتچی زاده دکترای تخصصی بیوشیمی هیئت علمی استاد عضو موسس مرکز تمام وقت rashtchizadeh@rocketmail.com
4 دکتر ابراهیم سخی نیا دکترای تخصصی ژنتیک هیئت علمی دانشیار عضو موسس مرکز نیمه وقت esakhinia@yahoo.co.uk
5 دکتر حمید نوشاد  فوق تخصص کلیه هیئت علمی استاد عضو موسس مرکز نیمه وقت hamidnoshad1@yahoo.com
6 دکتر مهرزاد حاجعلیلو فوق تخصص روماتولوژی هیئت علمی دانشیار عضو مرکز  تمام وقت hajialilo@gmail.com
7 دکتر محمدرضا نخجوانی فوق تخصص روماتولوژی هیئت علمی استادیار عضو مرکز  تمام وقت drmrjn@yahoo.com
8 دکتر آیدا مالک مهدوی دکترای تخصصی علوم تغذیه هیئت علمی استادیار عضو مرکز  تمام وقت aidamalek@gmail.com
9 دکتر زهره بابالو دکترای تخصصی ایمونولوژی هیئت علمی دانشیار عضو مرکز  نیمه وقت zbabaloo@tbzmed.ac.ir
10 دکتر علی اصغر ابراهیمی فوق تخصص روماتولوژی هیئت علمی دانشیار عضو مرکز نیمه وقت aliaebrahimi@yahoo.com
11 دکتر طلا پورلک متخصص پاتولوژی هیئت علمی دانشیار عضو مرکز نیمه وقت Dr.Pourlaktala@yahoo.com
12 دکتر پرهام معروفی متخصص جراحی استخوان و مفاصل ـ ارتوپدی هیئت علمی استادیار عضو مرکز نیمه وقت dr.parhammaroufi@yahoo.com
13 دکتر آیدین دهقان زاده دکترای حرفه ای غیر هیئت علمی   عضو مرکز نیمه وقت  
 
     
1 رقیه جباری بیرامی کارشناس پژوهشی مرکز
نوشته شده توسط   الناز خوش زبان